Nederlandse IT-leiders zetten in op cloudoptimalisatie om begrotingsproblemen in tijdperk na COVID-19 te verminderen

Nederlandse IT-leiders zetten in op cloudoptimalisatie om begrotingsproblemen in tijdperk na COVID-19 te verminderen

Amsterdam, 19 Augustus 2020 – Meer dan driekwart (87%) van de bedrijven in Nederland heeft tijdens de lockdown hun uitgaven en budgetten voor technologie moeten verhogen. De meerderheid (69%) verwacht dat ook de komende 12 maanden verdere stijgingen plaatsvinden, aanzienlijk meer dan het EMEA-gemiddelde (63%).

Naarmate de IT-uitgaven stijgen, wordt kostenbeheersing belangrijker. Meer dan driekwart (82%) van de Nederlandse IT’ers in topfuncties zegt dat de pandemie nieuwe zorgen over het budget met zich meebrengt. Geplande projecten (57%) en innovatie (50%) zijn de meest voorkomende aandachtspunten.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Rackspace Technology onder 150 Nederlandse IT-leiders. In dit onderzoek werd de toename van IT-budgetmanagement binnen organisaties onderzocht. De belangrijkste bevindingen zijn gepubliceerd in het rapport ‘Technology Budgets: Managing Shifting Priorities’. 

Investeren in tech talent “on hold” vanwege COVID-19 
Tijdens de eerste maanden van de pandemie werden Nederlandse IT-leiders geconfronteerd met de noodzaak van een bedrijfscontinuïteitsplan. Een vijfde (21%) ondervond in hun bedrijf een gebrek aan bereidheid tot verschillende werkregelingen en een derde (31%) ontdekte een gebrek aan aanpassingsvermogen. Bovendien toonde de pandemie aan dat er een dringend tekort is aan het juiste talent. Bijna de helft van de leiders gaf aan niet genoeg medewerkers te hebben met de juiste vaardigheden. Het aannemen van het juiste talent was vóór de pandemie al een grote prioriteit. Toen was een overweldigende meerderheid (95%) van plan om in 2020 talent aan te nemen, 62% was hier toen al mee bezig. Maar voor 51% van de respondenten is dit nu met een jaar of zelfs onbepaalde tijd uitgesteld. 

De rol van cloudcomputing in het nieuwe normaal 
De stijgende technologische kosten brengen zorgen over de begroting met zich mee. Hierdoor wordt het belang van kostenoptimalisatie via de cloud steeds meer onderkend. Uit het onderzoek blijkt dat de cloud de centrale focus van de moderne bedrijfsvoering is geworden. Bijna twee derde (62%) van de IT-leiders geeft aan de infrastructuur van de cloud als een prioriteit te zien bij de budgettering. Van de bedrijven die van plan waren om in 2020 over te stappen op multi- of hybride cloud (62%) of om cloud gebaseerde oplossingen te ontwikkelen (69%), heeft nu bijna driekwart deze plannen versneld (respectievelijk 70% en 71%).

56% van de IT-leiders binnen de EMEA-regio mist het inzicht of de vaardigheden om het potentieel voor kostenoptimalisatie volledig te benutten. Toch beweert 79% van de Nederlanders het verschil te begrijpen tussen cloudkostenbeheer en optimalisatie. Dit zou kunnen verklaren waarom de meerderheid van de IT-leiders in Nederland van plan is een nieuwe cloudinfrastructuur in te zetten om besparingen te realiseren. Een gebrek aan kennis in andere markten, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, beperkt daarentegen hun vermogen kostenbeperkende voordelen te benutten. 

“Veel bedrijven hebben in 2020 ontdekt dat hun IT-systemen, middelen en het tracken van uitgaven nog niet klaar waren voor COVID-19", zegt Martin Blackburn, Managing Director EMEA bij Rackspace Technology. “Hoewel het bemoedigend is om te zien dat zoveel IT- leiders erkennen dat de cloud een centrale rol kan spelen in het beheersen van de kosten, zijn de intentie om best practices te volgen en de feitelijke kennis die daarvoor nodig is twee verschillende dingen. Ondersteuning is vaak vereist.”

"Nu de meeste bedrijven meer moeten investeren in tools, zijn bedrijven gedwongen om zich snel aan te passen aan een veranderende omgeving. Daarom hebben we de Cloud Optimisation oplossing ontworpen, om klanten te voorzien van een end-to-end oplossing om hen te helpen hun cloudworkloads voor kosten en prestaties te optimaliseren".

Met deze nieuwe oplossing biedt Rackspace Technology expertise en begeleiding om klanten te helpen bij het optimaliseren van kosten en prestaties bij elke stap van het cloud traject. Op deze manier kunnen ze geld besparen, prestaties verbeteren en een team van zeer gespecialiseerde deskundigen aantrekken om zich te concentreren op hun initiatieven voor cloudoptimalisatie. De gecertificeerde cloud experts van Rackspace Technology hanteren een flexibele aanpak bij elke opdracht. Op deze manier kunnen de experts zich snel aanpassen om nieuwe uitdagingen te overwinnen en garanderen ze het succes van ieder project.